היסטוריה של התערוכה

נשמח לשתף את תערוכתנו בשנתיים האחרונות למידע שלך:
לפני 2019, הנעל שלנו כחולה,

KONA-2020.10

בשנת 2020, נשתמש בסגול כצבע הבות שלנו:

EXHIBITION-2021

באפריל 2021, אנו עדיין משתמשים בסגול כמו צבע קוניה שלנו:


זמן פרסום: 10-10-2021